Privacybeleid

Maagd Industrial Engineering BV kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Maagd Industrial Engineering BV, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Maagd Industrial Engineering BV verstrekt. Maagd Industrial Engineering BV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Waarom Maagd Industrial Engineering BV gegevens nodig heeft

Maagd Industrial Engineering BV verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Maagd Industrial Engineering BV uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het leveren van goederen e/o diensten.

Hoe lang Maagd Industrial Engineering BV gegevens bewaart.

Maagd Industrial Engineering BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen.

Maagd Industrial Engineering BV verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen website bezoek.

Op de website van Maagd Industrial Engineering BV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Maagd Industrial Engineering BV gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics

Maagd Industrial Engineering BV maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Maagd Industrial Engineering BV bij Google zoekresultaat pagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IPadres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Maagd Industrial Engineering BV te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Maagd Industrial Engineering BV heeft hier geen invloed op. Maagd Industrial Engineering BV heeft Google geen toestemming gegeven om via Maagd Industrial Engineering BV verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@maagd.net . Maagd Industrial Engineering BV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Maagd Industrial Engineering BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Maagd Industrial Engineering BV maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk hee dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Maagd Industrial Engineering BV verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Maagd Industrial Engineering BV op via info@maagd.net. www.vendig.nl is een website van Maagd Industrial Engineering BV. Maagd Industrial Engineering BV is als volgt te bereiken:

Postadres: PO Box 101, NL-9470 AC Zuidlaren

Telefoon: 0031 50 3182517

E-mailadres: info@maagd.net